INVITAȚIE

 

Stimată doamnă / Stimate domn

 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

și

Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă Socială

 

în parteneriat cu mediul academic și profesional

 

Vă invită să participați la

 

Conferinţa naţională cu participare internaţională

 „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

„DECRET - Ediția 4/2018”

ce va avea loc în perioada 22-23 noiembrie 2018 la Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 

Evenimentul este dedicat Centenarului Marii Uniri

100 de ani în evoluția și transformările Statului Român

Cu ocazia acestui eveniment va fi conferit titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA 

domnului Prof. univ. dr. CORNELIU BÎRSAN

Membru corespondent al Academiei Române

Doctor Honoris Causa a Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului între anii 1998-2013ĉ
Mastacan Mihaela,
Oct 9, 2018, 1:27 AM