Secțiunea I

 

Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Ion RUSU

Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

A1

Comunicări Științifice

 1.  

Lector univ. dr. Ioana Alina SZABÓ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Săvârșirea de către minori a infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice

 1.  

Lector univ. dr. Valentin-Stelian BĂDESCU

Universitatea Româno-Germană Sibiu

Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Comisar, Drd. Liviu DONE

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

Tema: Unele considerații privind dreptul penal românesc în perioada regimului comunist. Tranziţia postcomunistă şi reconstrucţia justiției române. Poziţii actuale privind identitatea naţională şi procesul integrării europene

 1.  

Inspector de poliție Cosmin Constantin MOREGA

I.P.J. Dolj, Serviciul Criminalistică

Student Alexandra Emilia RĂDOI

Universitatea Spiru Haret București

Facultatea de Științe Juridice Politice și Administrative, Specializarea Poliție Locală

Tema: Criminalitatea feminină - teorii criminologice

 1.  

Drd. Florina Magdalena ONAGA

Universitatea de Vest, Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie

Drd. Cristina BĂLĂU (RADU)

Universitatea de Vest, Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie

Conf. univ. dr. habil. Alexandru NEAGOE

Universitatea de Vest, Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie

Tema: Studiu comparativ privind influența educației moral-creștine în prevenirea comportamentelor deviante la elevii de liceu

 1.  

Drd. Ramona Valentina NECULA

Instituția Prefectului - Județul Bacău

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați

Tema: Influența adicțiilor asupra performanței în muncă.  Provocări și perspective

 1.  

Drd. Nicoleta Mădălina AILINCĂI

Școala Doctorală de Științe Politice din cadrul Universității București

Tema: Între devianță și delincvență - teorii ale cauzalității comportamentului deviant și delincvent

 1.  

Subinspector de penitenciare - psiholog Maria-Miana GREBENAR

Penitenciarul București - Jilava

Inspector principal de penitenciare - psiholog Andreea Cătalina CANĂ

Penitenciarul București - Jilava

Tema: Mecanisme de coping, conștientizare și iertare la persoanele private de libertate

 1.  

Lector univ. dr. Ioana Alina SZABÓ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Efectele condamnării României la CEDO în cauza I.C. contra României cu privire la drepturile victimelor - persoane cu dizabilități - în procesul penal român

 1.  

Lector univ. dr. Carmen PALAGHIA

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

Tema: Violența în mediul școlar, modalități de prevenire și control

 1.  

Av. Radu-Gabriel PATRICHE

Baroul Bacău

Av. Alexandra RĂILEANU

Baroul Bacău

Tema: Neconstituționalitatea prevederilor art. 592 alin. 1 și art. 589 alin. 1 din Legea nr. 135/2010

 1.  

Avocat, Asistent univ. drd. Elena Tania NAVODARIU

Baroul Bacău

Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Tema: Protecția victimelor în fața Curții Penale Internaționale

 1.  

Lector univ. dr. Gabriel TĂNĂSESCU

Universitatea din Craiova

Tema: Analiza criminologică a actului suicidal precedat de crima conjugală sau filicid

 1.  

Lector univ. dr. Crina Mihaela VERGA

Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Tema: Aspecte relevante referitoare la Mecanismul de Cooperare și Verificare pentru România din 2018

 1.  

Drd. Mihaela-Veronica MIRON

Universitatea „Al. I. Cuza”, din Iași

Tema: Abordarea sociologică, psihologică şi medicală în problematica alcoolismului

 1.  

Dr. Bogdan BÎRZU

Tema: Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte în legea română

 1.  

Asistent univ. dr. Ioana RUSU

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Tema: Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate

 1.  

Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Judecător Drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

Judecătoria Moinești

Tema: Prescripția răspunderii penale a minorului

 1.  

Lector univ. dr. Valeriu FÎRȚALĂ

Universitatea din București

Tema: Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent

 1.  

Dr. Vasile BOTOMEI

Colegiul mediatorilor

Tema: Devianță și criminalitate în sistemul juridic românesc. Evoluție, tendințe și perspective

 1.  

Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Judecător Drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

Judecătoria Moinești

Tema: Regimul răspunderii penale a minorului

 1.  

Subcomisar de penitenciare Cornelia-Daniela CRIȘAN

Penitenciarul Galați

Tema: Rolul comunităților locale în promovarea reintegrării sociale a foștilor deținuți

 1.  

Drd. Roxana UNGUREANU

Universitatea de Vest din Timişoara

Tema: Violenţa domestică: factor de risc pentru delincvenţa juvenilă

 1.  

Diana BIRIS

Universitatea Paris 8, Franța

Tema: Romii între identitate şi discriminare - Infracționalitate versus integrare

 1.  

Drd. Cornel STOICA

Universitatea de Vest din Timișoara

Tema: Migrația ilegală, o problemă a statelor membre UE în secolul XXI

 1.  

Prof. grad. I Claudia BENCHEA

Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Bacău

Tema: Forme ale violenței prezente în spațiul public

  

Secțiunea II

 

Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

 

Moderatori: Conf. univ. dr. Florin Mihai CĂPRIOARĂ

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

A2

Comunicări Științifice

 1.  

Prof. univ. dr., CS I Mariana BĂLAN

Institutul de Prognoză Economică - INCE, Academia Română

CS I Simona Maria STĂNESCU

Institutul de Cercetare a Calității Vieții - ICCV, Academia Română

Tema: Factorii de risc, de protecţie şi elemente de prevenţie a consumului de droguri în rândul adolescenţilor

 1.  

Drd. Antoanela-Cristina TEOROC

Universitatea din Bucuresti

Tema: Comunități terapeutice pentru tratarea adicției de droguri în Europa și România. Ipoteze validate în cadrul comunității terapeutice din Penitenciarul București-Jilava

 1.  

Psiholog, Lector univ. dr. Alina CĂPRIOARĂ

Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Tema: Dreptate și nedreptate. O abordare psihologică

 1.  

Conf. univ. dr. Florin Mihai CĂPRIOARĂ

Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Tema: Constituționalism și democratizare în România ultimilor 100 de ani

 1.  

Dr. Marta BUTNARU

Agenţia Naţională Antidrog

Dr. Radu NĂFORNIŢĂ

Agenţia Naţională Antidrog

Tema: Rolul programului FRED goes Net în reinserția socială a consumatorilor de alcool. Studiu de caz

 1.  

Dr. Radu NĂFORNIŢĂ

Agenţia Naţională Antidrog

Tema: Particularități ale consumului de droguri în rândul elevilor din clasele superioare de liceu

 1.  

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEȘ

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Tema: Laboratoarele clandestine de droguri

 1.  

Dr. Sorin Gabriel AILENEI

Instituția Prefectului - județul Bacău

Dr. Radu NĂFORNIŢĂ

Agenţia Naţională Antidrog

Tema: Canabisul între mit și contemporaneitate

 1.  

Prof. ing. Doina Speranța DASCĂLU

Student Robert APOSTOL

Universitatea Spiru Haret București

Facultatea de Științe Juridice Politice și Administrative, Specializarea Poliție Locală

Tema: Aspecte criminologice ale consumului de droguri

 1.  

Lector univ. dr. Florentina Violeta NEAMȚU

Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Dr. Radu NĂFORNIŢĂ

Agenţia Naţională Antidrog

Tema: Reglementări europene referitoare la noile substanțe psihoactive

  

Secțiunea III

 

Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței

 

 

Moderatori: Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU

AS2

Comunicări Științifice

 1.  

Agent de poliție, ing., ec., Student Ramona CIOFU

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău

Universitatea “George Bacovia” din Bacău

Asistent social Mirela Nicoleta CRĂCIUN

Primăria com. Sărata, jud. Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Devianța și alcoolul - gradele care distrug viața

 1.  

Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

Director SNPAP

Comisar de penitenciare Carmen PREDA

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

Comisar șef de penitenciare Silvia MUNTEANU

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

Subcomisar de penitenciare Adrian LUPAȘCU

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

Comisar șef de penitenciare Valeriu ȘTEFĂNESCU

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna

Tema: Motivația comportamentului infracțional la persoanele aflate în detenție

 1.  

Psiholog clinician, Drd. Diana Alina BUGANU

Cabinet Individual de Psihologie "Buganu Diana Alina", Bacău

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, din Chişinău, Republica Moldova

Tema: Dezvoltarea societății moderne prin creșterea gradului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile

 1.  

Col. (r) dr. Costică Romică ICHIM

Universitatea Academiei de Științe, Chișinău, Republica Moldova

Criminalistica de la urme vizibile la urme… energetice. Miros - Gânduri

 1.  

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Student Ana Maria MOCANU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Devianță și criminalitate juvenilă. Factori declanșatori și bune practici în combaterea acestora

 1.  

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Student Radu Adrian VASILIU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Dimensiunile actuale ale terorismului islamist și afectarea libertății de mișcare în UE

 1.  

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Student Vasile GRĂJDEANU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Dimensiunile actuale ale corupției din România și impacturile acesteia cu privire la sustenabilitatea integrării în structurile UE

 1.  

Comisar de poliție, Drd. Cornel-Georgian MOTOTOLEA

IPJ Galaţi, Inspector şef

Tema: Metodica cercetării traficului de fiinţe umane cu metoda de recrutare loverboy

 1.  

Judecător Drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

Judecătoria Moinești

Procuror Marius-Petrișor IONICĂ

DIICOT - ST Bacău

Tema: Aspecte teoretice și practice privind infracțiunea de spălare a banilor în lumina noilor decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție din România și Curții Constituționale a României

 1.  

Judecător Drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ

Judecătoria Moinești

Tema: Scurte considerații privind necesitatea implementării conceptului ,,avertizorului de integritate” în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor

 1.  

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Tendințe actuale, naționale și internaționale, în aplicarea și executarea sancțiunilor penale

 1.  

Procuror, Asistent univ. dr. Mihai Alexandru STANCIU

DIICOT - ST Constanța

Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Drept

Tema: Importanța încadrării juridice a faptei din perspectivă procesual penală

 1.  

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Considerații cu privire la metodele utilizate de Criminalistică pentru identificarea infracțiunilor și infractorilor

 1.  

Procuror, Lector univ. dr. Gheorghe Daniel ȘTEFAN

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Procuror Alexandru POROF

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău

Tema: Protecția martorilor amenințați. Valoarea probatorie a declarațiilor date de persoanele protejate în procesul penal

 1.  

Lector univ. dr. Grigore ARDELEAN

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, Republica Moldova

Drd. Marcel BOȘCANEANU

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, Republica Moldova

Tema: Momentul dobândirii statutului de persoană juridică în contextul calității sale de subiect al răspunderii penale

 1.  

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Considerații cu privire la etiologia contemporană a criminalității din România din perspectiva unor orientări sociologice

 1.  

Procuror, Drd. Camelia Mădălina HIRA

DIICOT - ST Constanța

Tema: Procedura audierii anticipate

 1.  

Procuror Alexandru POROF

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău

Procuror, Lector univ. dr. Gheorghe Daniel ȘTEFAN

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Măsurile de supraveghere tehnică. Aspecte de procedură

 1.  

Student Astrid Isabela BOGDAN

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Student Safa Singrid Adriana CANBOLANT

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Tema: Factori declanșatori ai devianței și criminalității. Studiu de caz: evaziunea fiscală

 1.  

Comisar șef de poliție, Expert criminalist Mihai CANDET

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Serviciul Criminalistică

Tema: Determinarea dimensiunilor reale ale obiectelor dintr-o imagine fotografică în cadrul expertizelor traseologice

 1.  

Vasile GHIGEA

Decan al Colegiului Consilierilor Juridici Bacău

Adrian Mihail IONESCU

Prodecan al Colegiului Consilierilor Juridici Bacău

Cons. Jur. Livia OCHEAN

Colegiul Consilierilor Juridici Bacău

Tema: Uzul și abuzul de drept: evoluție, analize comparative de Centenar in domeniul bancar

 1.  

Vasile GHIGEA

Decan al Colegiului Consilierilor Juridici Bacău

Adrian Mihail IONESCU

Prodecan al Colegiului Consilierilor Juridici Bacău

Cons. Jur. Livia OCHEAN

Colegiul Consilierilor Juridici Bacău

Tema: Cambia și biletul la ordin: evoluție și analize cu prilejul Centenarului

 

 

 

Comments