PAGINA DE START

Sinteza privind desfășurarea Conferinței DECRET 2018

 

Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ediția 4/2018, a avut loc în perioada 22-23 noiembrie 2018 la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

Acest eveniment a fost dedicat Centenarului Marii Uniri, intitulat „100 de ani în evoluția și transformările Statului Român”.

La fel ca și primele trei ediții, 1/2015, 2/2016 și 3/2017, această conferință a fost organizată de Universitatea „George Bacovia” din Bacău și Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie, în parteneriat cu alte șapte universități din țară și din Republica Moldova, precum și cu instituții și organizații ce țin de mediul profesional cu atribuții și responsabilități în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței din România.

Un rol important în ceea ce privește sprijinul financiar al Conferinței DECRET 2018, l-au avut, ca de fiecare dată, Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău.

Conferința DECRET 2018 a avut, și de această dată, un prestigios Comitet Științific, al cărui președinte a fost distinsul prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, cercetător științific, director al publicațiilor Dreptul și vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România.

Principalul obiectiv al conferinței anuale DECRET 2018, l-a constituit continuitatea în identificarea evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și internațională, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale.

Scopul conferinței DECRET a constat în prezentarea și diseminarea de către specialiști recunoscuți din diferite domenii de activitate, a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței, precum și consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță și actualitate.

Finalitatea conferinței constă în publicarea materialelor relevante prezentate în conferință, într-un volum la Editura Universul Juridic, precum și diseminarea rezultatelor conferinței, prin transmiterea unor exemplare din acest volum către autorități și instituții abilitate ale statului în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Conferința DECRET din acest an a fost prefațată de un Eveniment Pre-Conferință, ce a avut loc în ziua de 21 noiembrie 2018, între orele 12.00-14.00, în Sala Senatului Universității „George Bacovia” din Bacău, respectiv o masă rotundă intitulată „Metode și tehnici de lucru interactive în prevenirea consumului de droguri în mediul școlar”, organizată și coordonată de Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, din cadrul Agenției Naționale Antidrog - CRPECA Bacău.

La Conferința DECRET 2018 s-au înscris 67 de persoane, din mediul academic și profesional, cu 64 de comunicări științifice, înregistrate pe toate cele trei secțiuni ale conferinței.

Plenul Conferinței DECRET 2018 s-a desfășurat în Aula Moldova a Universității „George Bacovia” din Bacău, unde a fost prezent un public format din peste 200 de persoane, invitați, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi, magistrați, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, medici, psihologi, experți, etc.

După intonarea Imnului Național, la vioară, de către eleva Andreea DUMA de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, Conferința DECRET 2018 a fost declarată deschisă de domnul prof. univ. dr. Dumitru BONTAȘ, președinte CA al Universității „George Bacovia” din Bacău, care a scos în evidență probleme importante ale devianței și criminalității din România, precum și unele opinii privind prevenirea acestui fenomen.

În continuare, doamna lector univ. dr. Violeta URBAN, Decan al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, a transmis mesajul său și un cuvânt de bun venit invitaților, participanților și tuturor persoanelor prezente în Aula.

În prima sesiune de plen a conferinței a avut loc Ceremonia de decernare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA, domnului prof. univ. dr. CORNELIU BÎRSAN, Membru corespondent al Academiei Române, Doctor Honoris Causa a Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în perioada 1998-2013, ocazie cu care LAUDATIO a fost prezentat de dl. conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU.

 

În a doua sesiune de plen au fost prezentate cinci comunicări științifice, de larg interes public, astfel:

- Doamna Prof. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ de la Universitatea de Vest din Timișoara, a prezentat comunicarea științifică cu tema: “Regândirea tratamentului aplicat infractorilor. Reintegrare, resocializare, reeducare versus respect, responsabilitate, reziliență”, elaborată în coautorat cu domnul Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, director al publicațiilor Dreptul și consilier al Procurorului General al României.

- Doamna Cercetător Științific gradul I Simona Maria STĂNESCU, de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Provocări ale reinserției profesionale a persoanelor private de libertate”.

- Domnul Prof. univ. dr. Ion RUSU, de la Universitatea Danubius din Galați, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Contribuția României la dezvoltarea cooperării judiciare internaționale în materie penală adusă prin adoptarea convențiilor de extrădare de la sfârșitul secolului al XIX-lea”.

- Doamna Prof. univ. dr., CS I Mariana BĂLAN, de la Institutul de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Efectele economice şi sociale ale consumului de droguri în România în context european”.

- Domnul Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, a prezentat comunicarea științifică cu tema: „Jertfa românilor ardeleni pe altarul României Mari”.

Toate celelalte comunicări științifice au fost prezentate pe cele trei secțiuni ale conferinței DECRET 2018, respectiv: Secțiunea I: Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității; Secțiunea II: Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog; Secțiunea III: Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței.

Conținutul tuturor comunicărilor științifice prezentate în plen și pe secțiuni au fost apreciate de către publicul prezent ca fiind deosebit de actuale, importante și utile, prin prisma cantității, dar mai ales a calității informațiilor, care au fost transmise cu multă empatie și profesionalism la Conferința DECRET 2018.

În pauza de prânz toți participanții la conferința DECRET au pășit pe ALEEA PREVENIRII, ocazie cu care au vizionat mai multe standuri de prezentare bune practici în domeniul prevenirii devianței, delincvenței și criminalității, astfel:

1. Postul de Poliție Sărata împreună cu Primăria comunei Sărata, a prezentat standul intitulat „În line dreaptă”, campanie de prevenire a consumului de alcool în rândul adolescenților, derulat de Postul de Poliție Sărata și Primăria comunei Sărata. Prin această campanie, copiii și-au selectat din rândul lor reprezentanți, un grup suport, alături de care au desfășurat activități precum: realizarea de pliante, afișe, prezența la radio și la tv, activități de prevenire realizate la barurile din comună alături de copiii din grupul suport, unde au explicat consumatorilor de alcool din comuna Sărata ce îi deranjează pe copii, iar punctul culminant îl constituie o scrisoare adresata oficialităților și deținătorilor de unități de desfacere a alcoolului de către grupul de copii, scrisoare prin care îi provoacă la o masă rotundă pentru a găsi împreună soluții la problemele ridicate de copiii comunei Sărata.

2. Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Bacău, a prezentat un stand care pune în evidență finalizarea procesului de profilare a Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Bacău, penitenciar care custodiază următoarele categorii de persoane private de libertate:

• Persoane arestate preventiv de sex masculin şi feminin, tineri şi minori, cu cauze pe rolul instanţelor judiciare din judeţele Bacău, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Vrancea, Buzău, Botoşani şi Suceava;

• Persoane condamnate de sex feminin, tineri şi minori, din toate regimurile de executare cu cauze pe rolul organelor judiciare din judeţele Bacău, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Vrancea, Buzău, Galaţi, Botoşani şi Suceava;

• Persoanele condamnate de sex masculin din regimul deschis care sunt folosite la activităţi productive.

Acțiunile iniţiate de funcționarii publici cu statut special, fie de prevenție în domeniul delinvenței și a devianței, fie prin nenumăratele campanii de donare de sânge, fie prin programe de integrare socială și reabilitare comunitară (confecționarea de articole decorative cu tematică religioasă sau realizarea de desene - în colaborare cu Asociații de Voluntariat și Parohii), se doresc a fi un gest de solidaritate al lucrătorilor din Penitenciarul Bacău faţă de cei aflaţi în suferinţă, în spiritul umanismului şi respectului faţă de valorile sociale şi dovedeşte că aceştia sunt modele de implicare civică pentru comunitatea din care fac parte.

         

        3. Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău “Ștefan cel Mare”, care îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, a prezentat un stand care pune în evidență principalele programe de prevenție desfășurate de instituție, respectiv: “Siguranța ta contează” și „Protejați natura”. Alte activităţi de prevenire și combatere a faptelor antisociale s-au desfăşurat în baza programelor preventiv-educative de informare şi conştientizare. Cu această ocazie a fost prezentată și oferta Școlii Naționale - Colegiul Național de Afaceri Interne.

 

4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău “Maior Constantin Ene”, a prezentat un stand prin care sunt puse în evidență principalele atributii ale inspectoratului, și care urmăresc desfăşurarea de activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă. În cadrul acestor atribuții, de asemenea, ISU execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă. De asemenea, în scop preventiv, ISU organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli.

  

5. Direcția Generală Anticorupție a prezentat un stand care pune în evidență activitatea direcției în materie de prevenire a comportamentelor infracționale, orientată atât către funcționar, cel de la care se așteaptă un comportament integru în mod constant, cât și către cetățean, în calitatea acestuia de beneficiar al serviciilor publice, din partea căruia se dorește o atitudine caracterizată prin cinste și moralitate. Principalele activităţi: de informare şi instruire anticorupţie a personalului Ministerului Afacerilor Interne, campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei pentru conştientizarea cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie, adresate personalului ministerului şi cetăţenilor; dezvoltarea gradului de informare a tinerilor cu privire la atitudinea ce trebuie adoptată în relația cu personalul MAI, reacția la corupție şi modul de sesizare a faptelor, toate acestea contribuind la creșterea simțului civic şi la fundamentarea unui comportament integru prin crearea de spoturi, filmulețe și pliante de informare.

 

6. Agenția Națională Impotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Bacău a prezentat un stand prin care evidențiază campaniile de prevenire a traficului de persoane, derulate atât la nivel naţional cât şi la nivel local, campanii care au vizat principalele forme de exploatare (sexuală, muncă şi cerşetorie) ţinând cont în permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. Principalele campanii derulate și prezentate la stand sunt: „In lumea copilăriei nu e loc pentru traficul de persoane”, „Nu plăti pentru sex, alegi să prețuiesti, sau să strivești?”, “Nu ignora fata…invizibilă! Povestea ei poate deveni şi povestea ta!”, „Exploatarea ucide suflete - Alege să cunoşti, Alege să previi, Alege să nu judeci”, „Cunoaște-ți drepturile, respectă-ți obligațiile!”.

         

        7. Agenția Națională Antidrog. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Bacău a prezentat un stand prin care pune în evidență programele și măsurile de prevenire a consumului ilicit de droguri pe care le-a desfășurat, și care constau în: informare, educare, comunicare-sensibilizare, conştientizare, dezvoltare de abilităţi, etc. Acestea au fost desfăşurate, de regulă, în cadrul unor programe de prevenire, conform standardelor de calitate impuse și vizează individul ca entitate bio-psiho-socială şi se realizează prin colaborare între actorii sociali, familie, egali, mediul şcolar şi comunitate, în scopul reducerii riscurilor de consum. În cadrul programelor, instituția a organizat și diferite manifestări cu tematică antidrog, cu participarea comunităţii locale, mass-media şi autorităţilor publice locale (conferinţe de presă, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, emisiuni radio - TV, sesiuni de comunicări ştiinţifice, întreceri sportive, activităţi artistice şi culturale, etc.) şi a promovat materiale cu tematică antidrog.

Campanii desfășurate: ŞTIU CE ALEG!?; Drogurile îţi destramă viaţa! Prevenire. Implicare. Voluntariat; Instruire antidrog la Şcoala Naţională a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna; Tutunul promite, fumatul ruinează!; Colorează-ți generația fără droguri!; NECENZURAT - proiect naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri destinat adolescenţilor cu vârste între 12 şi 14 ani.

 

8. Asociația Tinerilor Ortodoxi Români Onești - ATOR Oneşti a prezentat un stand prin care pune în evidență modul în care a valorificat colaborarea cu asociaţii cu profil similar, scopul fiind oferirea unei alternative constructive tinerilor, pentru a-şi petrece timpul liber, dar oferindu-le ocazia şi să aducă un zâmbet acolo unde alţi semeni au primit mai puţin. Primul proiect major în care asociaţia a fost implicată, a fost campania de prevenire a delincvenţei juvenile, organizată de Protoieria Oneşti, în colaborare cu numeroase şcoli de pe raza municipiului şi, în principal, cu Centrul Educativ Târgu Ocna. Tinerii au avut ocazia să asculte poveştile de viaţă ale elevilor închişi disciplinar la Centru şi au participat la diferite ateliere alături de ei. Activitatea răspunde îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos: „În temniţă am fost şi aţi venit la mine”.

  

9. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău - Serviciul Criminalistică a prezentat un stand prin care pune în evidență modul de executarea atribuţiilor ce revin poliţiei în domeniul cercetărilor la faţa locului, executării constatărilor tehnico ştiinţifice şi expertizelor necesare identificării criminalistice, a constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor criminalistice, chimice, fizice, biologice, dactiloscopice în scopul identificării şi probării vinovăţiei făptuitorilor.

Acțiunile de prevenție prezentate la stand sunt cele care vizează: delincvența juvenilă, consumul de droguri, violența în familie, siguranța copiilor în școli și educația rutieră, toate acestea derulate prin intermediul campaniilor de conștientizare a fenomenelor și riscurilor, crearea de filmulețe și spoturi, pliante și afișe.

             În cadrul conferinței au fost lansate trei cărți, respectiv:

Prima carte lansată a fost „Studii nonconformiste de Drept Constituțional”, de la Editura Danaster, Iași, 2018. Autor: Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, carte prezentată de Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU.

A doua carte lansată a fost „Drept procesual penal. Partea generală”, de la Editura ProUniversitaria, București, 2018. Autor: Lect. univ. dr. Ioana-Alina SZABO de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, carte prezentată de Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA.

A treia carte lansată a fost „Să punem cuvinte peste lacrimi”, de la Editura Docucenter, Bacău, 2018. Autor: Prof. Iuliana CARACGHIN și Prof. Aura-Manuela DAVID de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău, respectiv Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare” din Bacău, carte prezentată de Dr. Radu NĂFORNIȚĂ.

 

Activitățile de pe timpul pauzei de prânz au fost acompaniate de Cvartetul „BLUE”, format din elevii: Andreea DUMA, Iulia PĂSĂRICĂ, Alexandra PĂSĂRICĂ și Tiberiu GHIDU, de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, ce au susținut un mini-concert, pentru care le adresăm cele mai alese și călduroase mulțumiri. Mulțumirile noastre sunt adresate și domnului profesor Emanuel Codrin STAN - profesor coordonator al elevilor din cvartet.

 

De asemenea, în ziua de 23.11.2018 au fost organizate dezbateri în cadrul unei mese rotunde intitulate „Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale în mediul penitenciar”, desfășurată la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare (SNPAP) Tîrgu Ocna și coordonată de comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU, directorul Școlii.

La aceste dezbateri, care au reprezentat un succes, au fost prezente peste 100 de persoane, respectiv: cadre didactice universitare, cadre didactice ale SNPAP, masteranzi, doctoranzi, studenți, elevi ai SNPAP, personal de specialitate din cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, etc.

Cu această ocazie au fost prezentate rezultatele unui amplu studiu intitulat „Motivația infracțională în rândul deținuților”, realizat de către o echipă de specialiști din cadrul Școlii, urmat de prezentarea de către directorul Școlii a abordării metodice transdisciplinare a lucrării practice privind „Luarea de ostatici”.

 

Conferința DECRET 2018 s-a încheiat la Universitatea „George Bacovia” din Bacău într-o atmosferă caldă și prietenească, așa cum s-a și desfășurat de altfel, manifestându-se speranța și încrederea revederii la Conferința DECRET 2019.

 

În final, dorim să aducem sincere mulțumiri membrilor Comitetului Științific al Conferinței DECRET 2018, în mod deosebit domnului prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, președintele acestui comitet, tuturor partenerilor noștri, fără de care conferința nu ar fi putut să aibă un asemenea succes, precum și membrilor Comitetului de organizare, fără aportul cărora conferința nu ar fi fost posibilă.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

 

Președintele Comitetului de organizare,

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ