COMITET DE ORGANIZARE

COMITET DE ORGANIZARE

Președinte:

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 

Vicepreședinți:

Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați

Prof. univ. dr. Nicoleta Elena HEGHEȘ, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București

Conf. univ. dr. Mihai CĂPRIOARĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU, SNPAP Tîrgu Ocna

 

Membri:

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Camelia OLTEANU, Universitatea Spiru Haret Brașov

Conf. univ. dr. George COCA, Universitatea Spiru Haret București

Lector univ. dr. Violeta URBAN, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Gabriela Daniela BORDEIANU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Crina-Mihaela VERGA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Ioana Alina SZABO, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Florentina NEAMȚU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Ion NECȘULESCU, Universitatea Spiru Haret Brașov

Lector univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE, Universitatea „Danubius” din Galați

Asistent univ. dr. Minodora-Ioana RUSU, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București

Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Asistent univ. drd.  Laurențiu NOVAC-DIACONU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Asistent univ. drd.  Elena Tania NĂVODARIU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Dr. Marta BUTNARU, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

Dr. Gheorghe-Bogdan BÎRZU, ofițer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Comisar șef Adrian TULUC, Corpul Național al Polițiștilor - Biroul Teritorial Bacău

Comisar de poliție Marian TAMAȘ, Direcția Generală Anticorupție - S. J. A. Bacău

Inspector de poliţie Vasile ANTIP, Direcția Generală Anticorupție - S. J. A. Bacău

Comisar șef de penitenciare Manuela FRÂNGU, SNPAP Tîrgu Ocna

Comisar șef de penitenciare Valeriu ȘTEFĂNESCU, SNPAP Tîrgu Ocna

Subcomisar de penitenciare Silvia MUNTEANU, SNPAP Tîrgu Ocna

Subcomisar de penitenciare Carmen PREDA, SNPAP Tîrgu Ocna

Subinspector de penitenciare Ana Maria SANDU, SNPAP Tîrgu Ocna

Subinspector de penitenciare Cătălin POROȘNICU, SNPAP Tîrgu Ocna

Comisar șef de penitenciare Otilia ȚÂRȚOACĂ, Centrul Educativ Târgu Ocna

Comisar șef de penitenciare Sorin DÎRŢU, Penitenciarul Bacău

Comisar de penitenciare Geanina ȘTEFAN, Penitenciarul Bacău

Subcomisar de penitenciare Cornelia-Daniela CRIȘAN, Penitenciarul Galați

Cons. Jur. Vasile GHIGEA, Decanul Baroului Colegiului Consilierilor Juridici Bacău

Agent de poliție, ing. ec. Ramona CIOFU, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

Ing. Sorinel NOVAC, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Ec. Daniela CRISTEA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Ec. Mihaela MASTACAN, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Nicoleta BOTEZ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău