PROGRAMUL CONFERINTEI

Miercuri 21 Noiembrie 2018

12.00-14.00

 

 

 

Universitatea „George Bacovia”

din Bacău

Sala Senatulu

Masa rotundă:

Metode și tehnici de lucru interactive în prevenirea consumului de droguri în mediul școlar

Coordonator: Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

Joi, 22 Noiembrie 2018

 

 

Vineri, 23 Noiembrie 2018