DESPRE CONFERINTA

CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

  

 „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

 „DECRET” - Ediția 4/2018

Dedicată Centenarului Marii Uniri

„100 de ani în evoluția și transformările Statului Român”

  

În contextul organizării și desfășurării unor manifestări științifice și profesionale care se dorește să devină tradiționale în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET” reprezintă un eveniment organizat anual, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai eficace și eficiente modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi delincvenţă, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.

Perioada de desfășurare a celei de-a patra ediții: 22-23 noiembrie 2018

Loc de desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Scopul conferinței, îl constituie:

-     prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței;

-     consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță;

-     prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european;

Scopul final al conferinței, îl reprezintă:

-     publicarea materialelor relevante prezentate în conferință într-un volum la Editura Universul Juridic;

-     analiza și diseminarea celor mai valoroase date, informații și propuneri, către instituțiile abilitate ale statului;

Obiectivele generale ale conferinței vizează în principal:

-     identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale;

-     identificarea și prezentarea impactului politicilor antidrog din România;

-     promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.;

            Obiectivele specifice ale conferinței vizează în principal:

-     constituirea unui cadru academic și instituțional organizat și stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, care să realizeze legătura între diferite teme de cercetare din domeniul devianței şi metodele de investigare a fenomenelor antisociale;

-     susținerea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional, pentru facilitarea întâlnirii și dezbaterilor între specialiști, în vederea identificării bunelor practici, a ideilor inovatoare și a noilor abordări, cu scopul realizării schimburilor de experiență, al preluării și aplicării de know-how, precum și al realizării convergenței tematice între cercetarea științifică și aspectele practice din domeniul devianței și criminalității;

-     analizarea practicilor și experiențelor care oferă cele mai bune rezultate și oportunități procesului de prevenire a fenomenelor infracționale, în legătură cu realitățile naționale și europene ale acestora;

-     informarea asupra schimbărilor importante pe care le-a realizat România, de la un an la altul, în domeniul prevenirii și combaterii devianței și a criminalității, precum și dezbaterea viitoarelor scenarii specifice acestui domeniu, din perspectivă națională și europeană.