SECTIUNI SI TEMATICA

Organizarea conferinței

Conferința este organizată pe secțiuni și dezbateri în cadrul unor mese rotunde.

Secțiunile conferinței

1.    Medii și grupuri criminogene vulnerabile. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

2.    Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

3.    Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței

 

               Mese rotunde premergătoare și în cadrul conferinței

            1. Modalități de lucru interactive în prevenirea consumului de droguri în școală

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Sala BL3

Data: 21.11.2018, orele 14.00

Coordonator: Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

 

2. Tehnici de lucru comune în cadrul Strategiei Naţionale pentru reintegrarea Socială a persoanelor private de libertate

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Sala BL3

Data: 21.11.2018, orele 16.00

Coordonator: Cms. șef de penitenciare Geanina ŞTEFAN - Penitenciarul Bacău

 

3. Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale în mediul penitenciar

Studiu: Motivația comportamentului infracțional la persoanele aflate în detenție.

Lucrare practică: Atitudinea personală în mediul penitenciar, particularizând tipul de comunicare al funcționarilor publici cu statut special cu persoanele private de libertate, astfel încât să se stabilească raporturi coerente între atitudine și comunicare.

Loc desfășurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Data: 23.11.2018, orele 10.00

Coordonator: Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU

 Tematica orientativă a conferinței

1.      Evoluția politicii penale a statului după Marea Unire

2.      Prevenirea fraudelor financiare în domeniul contractelor și achizițiilor publice

3.      Devianță și criminalitate în mediul urban și rural

4.      Devianță și criminalitate în școală

5.      Forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței

6.      Grupuri cu nevoi speciale. Modalități de inserție/reinserție socială a acestora

7.      Mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe

8.      Corupția, forme actuale ale acesteia și impacturi

9.      Etică, deontologie și transparență decizională

10.  Consumul de droguri și impactul economico-social al acestuia

11.  Criminalitatea transfrontalieră

12.  Imigrația și terorismul

13.  Forme actuale de manifestare a amenințărilor terorismului și impacturile acestuia

14.  Factori declanşatori ai devianţei şi criminalităţii

15.  Cercetări realizate în domeniul antidrog şi modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naţionale antidrog

16.  Teorii şi modele privind abuzul de substanţe

17.  Influenţa politicilor sociale şi a climatului social asupra devianţei şi criminalităţii

18.  Costurile sociale şi comunitare ale criminalităţii şi devianţei

19.  Criminalitatea şi excluderea socială

20.  Discriminarea din perspectiva sociologiei devianţei

21.  Adictologia - o perspectivă multidisciplinară

22.  Politici naţionale şi regionale privind criminalitatea și prevenirea acesteia

23.  Politici naţionale şi internaţionale referitoare la fenomenul drogurilor

24.  Metode şi modele de prevenire şi combatere a criminalităţii şi devianţei

25.  Intervenţii timpurii pentru prevenirea devianţei şi criminalităţii

26.  Provocări, succese și eșecuri în prevenirea și combaterea criminalității prin mijloace de politică penală și procesual penală

27.  Abordări naționale și internaționale, ca răspuns adecvat la formele noi și emergente ale criminalității, inclusiv în domeniul amenințărilor teroriste

28.  Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

29.  Strategii anticorupție și impacturile acestora în plan național și internațional

30.  Modalităţi alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracţiuni

31.  Probaţiunea ca formă de asistenţă judiciară

32.  Modalităţi de evaluare psiho-socială a criminalilor

33.  Prevenirea şi asistenţa consumatorilor de droguri

34.  Prevenirea devianței și a consumului de droguri din perspectiva triadei familie, școală, comunitate;

35.  Tehnici de intervenție în asistenţa consumatorilor de droguri;

36.  Provocări pentru specialişti în tratarea dependenţei de droguri;

37.  Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri şi asistenţei consumatorilor de droguri;

38.  Perspective și tendințe psihosociale ale devianței și criminalității

39.  Acțiuni locale bazate pe o viziune globală în vederea implicării cetățenilor și a comunității la consolidarea prevenirii devianței și a criminalității

40.  Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi criminalităţii