LISTA COMUNICARILOR STIINTIFICE PE SECTIUNI

Secțiunea I

 

Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

 

  

Secțiunea II

 

Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

 

  

Secțiunea III

 

Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței