NORME DE REDACTARE

Rezumatul și conținutul comunicărilor

Rezumatele comunicărilor științifice vor fi redactate cu respectarea următoarelor cerințe:

a.     Titlul lucrării: Times New Roman 14, bold;

b.    Numele și prenumele autorului: Times New Roman 12 italic;

c.     Rezumat: Times New Roman 10, Italic, maximum 10 rânduri;

d.    Cuvinte cheie: 5 cuvinte cheie, separate prin virgulă;

Structura orientativă a comunicării științifice, cuprinde:

-     Introducere

-     3-4 capitole care să conțină: descrierea problemei, metodologia utilizată, sursa datelor și rezultatele obținute

-     Concluzii

-     Referințe bibliografice

 Forma comunicării științifice

Conținutul comunicării științifice va fi prezentat în limba română și trebuie să corespundă următoarelor cerințe de formă:

a.     Paginile vor avea format A4, margini: top, bottom, left and right de 2 cm;

b.    Titlurile și subtitlurile vor fi scrise în Times New Roman 12, bold, iar textul în Times New Roman 12 regular;

c.     Distanța dintre rânduri va fi de 1,5;

d.    Tabelele şi graficele vor fi plasate după menţionarea lor în text.

e.     Lucrarea va avea maximum 10 pagini;

În cazul publicării în revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica”, revistă indexată în baze de date internaționale (BDI), lucrarea trebuie redactată și trimisă în limba română și în limba engleză.